March 16 2020

Erklæring om bruk av kontaktlinser og Coronavirus (COVID-19)

Det følger av vårt Credo at vår viktigste prioritet er pasienter, kunder, ansatte og lokalsamfunn som stoler på oss. Vi støtter opp om veiledningen gitt av offentlige helsemyndigheter for å bidra til å begrense spredning av coronavirus (COVID-19) ved å unngå berøring av ansiktet og øynene. Kontaktlinser er trygge å bruke og potensiell kontaminering kan unngås ved å følge de korrekte anvisninger for kontaktlinser, som foreskrevet av optikere, som inkluderer grundig vask, rengjøring og tørking av hendene dine før du berører kontaktlinsene. Detaljert informasjon om korrekt bruk- og pleie av kontaktlinser finnes på ACUVUE® hjemmesiden.

 

Statement on the Use of Contact Lenses and Coronavirus (COVID-19)

Aligned with Our Credo, our top priorities are the patients, customers, employees, and communities who are counting on us. We support the guidance provided by public health officials to help prevent the spread of coronavirus (COVID-19) by avoiding touching the face and eyes. Contact lenses can be worn safely while preventing potential contamination by following proper contact lens care instructions as prescribed by the eye care professionals, which include thoroughly washing, cleaning, and drying your hands prior to handling contact lenses. Detailed information on the proper care and cleaning of contact lenses can be found on the ACUVUE® website.